2022. november 1., kedd

országos panel

  csatlakozz a Magyar Országos Panelhoz, és így internetes kutatásokban részt vevő online közösségünk tagjává válhass.


Arra van szükségünk, hogy a válaszadók  szemével láthassuk a világot, így lehetőséget nyújtunk  arra, hogy különböző társadalmi témákkal kapcsolatban kifejthessed véleményed.

A regisztráció sikeres befejezése után online kérdőíveket küldünk , melyek kitöltéséért pontokat gyűjthetsz. A pontokat ezután pénzre válthatod, de lehetősége van arra is, hogy egy   kiválasztott jótékonysági szervezetet támogass.
A Magyar Országos Panelba erre a hivatkozásra kattintva regisztrálhat:
http://start.orszagospanel.hu/
2022. október 22., szombat

rendszer használati díj.

Többe kerül az energiahálózatok működtetése az elszálló áram- és gázárak miatt, ezért kell emelni az úgynevezett rendszerhasználati díjakat. A gáznál októbertől emelkedik, az áram esetében már nyáron megemelték az átviteli díjat.A rendszerhasználati díjak sok esetben több ezer forinttal is drágultak, amit alapvetően a fogyasztás alapján fizetendő, úgynevezett átviteli díjak okoznak.„Az áramellátáshoz szükséges rendszereket, vezetékeket, transzformátorokat fenn kell tartani, a karban kell tartani, ott emberek dolgoznak, gépek, eszközök működnek, ezekhez pedig éppúgy energia kell, mint akár itthon működtetni mondjuk egy gázrezsót vagy felkapcsolni a lámpát. Ezeknek a díját fizetjük meg a rendszerhasználati díjban
” – magyarázta Holoda Attila energiapiaci szakértő az RTL Hírdónak.

Az áram esetében az Energiahivatal

idén nyáron emelte három és félszeresére az átviteli díjat.


Gulyás Gergely miniszter akkor azt mondta, ez nem jelent plusz bevételt az államnak.

„A rendszerhasználati díjat az MVM annak megfelelően számolja ki, hogy mennyi a valós költsége a rendszerhasználatnak. Tehát ott semmilyen plusz állami bevétel vagy akár céges MVM bevétel nincsen. És hogy a rendszerhasználati díj radikálisan megnövekedett volna, ebben én nem vagyok olyan száz százalékig biztos” – fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter a július végi Kormányinfón.

„Most azért tapasztaljuk ezt a brutális emelkedést a rendszerhasználati díjban, mert ez egy piaci szolgáltatás, amit ők végeznek, de ugyanúgy a piacról szerzik be hozzá az energiát és az energia-áremelés az őket éppúgy érintette, mint a fogyasztókat érinti” – tette hozzá Holoda Attila a csatornának.

A rendszerhasználati díj emelése októbertől a gázszámlákon is látható lesz. A köbméterenkénti 20 forintos drágulást azonban a számlának csak a rezsicsökkentéssel fizethető mennyiségen felüli részében érvényesítik. Ez az úgynevezett lakossági piaci ár, ami októberben, novemberben és decemberben nagyjából 752 forint lesz köbméterenként.

Azt, hogy januártól mennyi lesz a gáz ára, várhatóan december második felében határozza meg az Energiahivatal.---------------------------------------------------------
Tanulj meg okosan bánni a pénzzel, érd el a pénzügyi céljaid és élj szabadon, anyagi biztonságban!


Szabadulj meg a hiteleidtől és tanuld meg jól kezelni a pénzt, hogy azt eszközként használva elkezdhess igazi vagyont építeni!
KÉREM AZ OKTATÓANYAGOT ÉS A BÓNUSZOKAT!

Ebben a tananyagban minden benne van, ami kimaradt
-------------------------------------------


Keresetlevelében az Európai Bizottság annak megállapítását kéri a Bíróságtól, hogy:
Az uniós jog
A 714/2009 rendelet
2 A 714/2009 rendelet (3), (14) és (16) preambulumbekezdése értelmében:
„(3) Jelenleg […] a Közösségben a villamos energia egyenlő feltételekkel és megkülönböztetés vagy hátrányok nélkül történő értékesítése akadályokba ütközik. Különösen a hálózathoz való megkülönböztetésmentes hozzáférés és az egységesen eredményes hatósági felügyelet hiánya jelent több tagállamban is problémát, és továbbra is léteznek elszigetelt piacok.
[…]
(14) Megfelelő, hosszú távú területi jelzések rendszerére van szükség, amely azon elvre épül, hogy a hálózati hozzáférési díjak szintjeinek tükrözniük kell az érintett régió termelésének és fogyasztásának egyensúlyát, a termelők és/vagy fogyasztók hálózati hozzáférési díjai közötti különbségtétel alapján.
[…]
(16) A villamos energia belső piacán kialakuló valódi verseny előfeltétele a megkülönböztetéstől mentes és átlátható hálózathasználati díj, beleértve az átviteli hálózat rendszerösszekötő távvezetékeinek használatát is. E távvezetékek rendelkezésre álló kapacitását a biztonságos hálózatüzemeltetés biztonsági szabványainak megfelelő legmagasabb szintben kell meghatározni.”
3 E rendelet 11. cikke a következőképpen rendelkezik:
„A [villamosenergia‑piaci átvitelirendszer‑üzemeltetők európai hálózatánál (villamosenergia‑piaci ENTSO)] az e rendelet 4–12. cikkében, valamint a 347/2013/EU rendelet 11. cikkében említett tevékenységek elvégzésével összefüggésben felmerülő költségeket az átvitelirendszer‑üzemeltetők viselik, és ezeket a költségeket a tarifák kiszámítása során figyelembe kell venni. Ezeket a költségeket a szabályozó hatóságok csak abban az esetben hagyják jóvá, ha azok észszerűek és megfelelőek.”
4 Az említett rendelet 14. cikke a következőket írja elő:
„(1) A hálózati rendszerüzemeltetők által a hálózati hozzáférés tekintetében alkalmazott díjaknak átláthatóaknak kell lenniük, figyelembe kell venniük a hálózatbiztonsági követelményeket, és tükrözniük kell a ténylegesen felmerült költségeket, amennyiben azok megfelelnek egy hatékonyan működő és szerkezetileg hasonló hálózati rendszerüzemeltető díjainak, és megkülönböztetéstől mentesen kell alkalmazzák őket. A díjak nem lehetnek távolságfüggőek.
(2) Adott esetben a termelőkre és/vagy fogyasztókra alkalmazott díjak szintjének közösségi szintű területi jelzéseket kell szolgáltatnia, és figyelembe kell vennie a hálózati veszteségeket és az okozott szűk keresztmetszetet, továbbá az infrastrukturális beruházási költségeket.
(3) A hálózat‑hozzáférési díjak meghatározásakor figyelembe kell venni:
a) az átvitelirendszer‑üzemeltetők közötti ellentételezési mechanizmus ki‑ és befizetéseit;
b) a ténylegesen teljesített ki‑ és befizetéseket, csakúgy, mint az előző időszakok adatai alapján a jövőbeni időszakokra becsült kifizetéseket.

---------------------------------

Rengeteg olyan weboldal van, ahol kérdőívek kitöltésével lehet pénzt keresni, azonban nem mindegyik ugyanolyan jó.
Van amelyik többet fizet, van amelyik kevesebbet, van amelyik nem érhető el Magyarországról, és van amelyik ugyan elérhető, de nincsenek felmérések a magyar célközönség számára. Az alábbi listában azok a kérdőíves oldalak szerepelnek, amiket kipróbáltam, és itthonról is megfelelően működnek.


 kérdőívek>>


---------------– Magyarország – mivel a hálózatokhoz való hozzáférés díjainak a megállapítása során figyelmen kívül hagyta a rendszerüzemeltetőknél ténylegesen felmerült költségeket – nem teljesítette 2013. április 17‑i 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL 2013. L 115., 39. o.; helyesbítések: HL 2014. L 283., 81. o.; HL 2018. L 167., 37. o.) módosított, a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13‑i 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2009. L 211., 15. o.; a továbbiakban: 714/2009 rendelet) 14. cikkének (1) bekezdéséből és a 347/2013 rendelettel módosított, a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13‑i 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2009. L 211., 36. o.; helyesbítések: HL 2009. L 229., 29. o.; HL 2009. L 309., 87. o.; a továbbiakban: 715/2009 rendelet) 13. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit, és hogy
– Magyarország – mivel elmulasztotta létrehozni a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13‑i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2009. L 211., 55. o.; helyesbítés: HL 2015. L 167., 94. o.) 37. cikkének (17) bekezdése és a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13‑i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2009. L 211., 94. o.; helyesbítés: HL 2015. L 167., 97. o.) 41. cikkének (17) bekezdése értelmében a nemzeti szabályozó hatóság határozataival szembeni jogorvoslathoz való jog biztosítását szolgáló megfelelő mechanizmust – nem teljesítette a 2009/72 és 2009/73 irányelv említett rendelkezéseiből eredő kötelezettségeit.
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228671&pageIndex=0&doclang=HU&mode=req&dir=
&occ=first&part=1&cid=10828512

2022. július 6., szerda

FENNTARTHATÓSÁG ÉS UTAZÁS? ÍGY ÖTVÖZHETŐ EZ A KETTŐ!

 

A kilencvenes évek előrejelzései szerint 2020 lett volna az a sorsfordító év, amikor a „fenntarthatóság” általánossá válik, magába foglalva az utazás minden aspektusát.
A kerek évszám, amelyik egy új évtized kezdete; a változás korszak kellett volna, hogy legyen. 2022 elhozhatja-e azt, ami két éve elmaradt?

Habár Greta Thunberg és David Attenborough mozgalmai egyre nagyobb teret kaptak, - és úgy tűnt, hogy a fenntarthatóság mindenütt elkezd érvényesülni - az igazi változásért azonban a hosszú évek óta velünk tartó koronavírus járványnak „jár a köszönet“.

A lakosság szelektív hulladékgyűjtése és a „zöld“ mosás népszerűsége mellett egyre több globális utazási márka – köztük légitársaságok –hangsúlyozza környezettudatosságát.

Környezetszennyező utazási szokások
vs. „lassú utazás”


Egy tavaly novemberi felmérés során 10 ország állampolgárjait kérdezték meg arról, hogy mit tartanak a világ legégetőbb környezeti kihívásának: az emberek 62 százaléka az éghajlati válságot 39 százaléka a légszennyezést, 38 százaléka a hulladékszennyezést, míg 36 százaléka az új betegségek hatását nevezte meg. A megkérdezettek 76 százaléka ért azzal egyet, hogy szigorúbb környezetvédelmi szabályokat és előírásokat kellene elfogadni.

-------------------


--------------------

Az elmúlt néhány évben egyre jobban tudatosult az emberekben a távolsági utazási döntéseik káros környezeti kihatása, és egyre többen hajlandók változtatni szokásaikon a bolygóval kapcsolatos aggodalmaik miatt.

Erre reagálva sorra alakulnak az olyan társaságok, akik repülésmentes útvonalakat kínálnak az érdeklődők egyedi igényeinek megfelelően. A világjárvány ideje alatt a sebesség helyett az élmények minőségére helyeződött át a hangsúly (valószínűleg az utazási korlátozások eredményeként), és megnőtt az érdeklődés a fenntartható vasúti utak iránt, amelyeket egyenesen a kalandvágyó lelkületű személyeknek címeznek.

------------------


Utazási akciók akár 70% kedvezménnyel! Nézd meg a mai akciót!
A legjobb bel- és külföldi utazási akciók. Wellness hétvégék,
családi pihenések, és romantikus ajánlatok 30-70% kedvezménnyel!
Nézd meg a mai ajánlatot, és utazz jóval többet, kevesebbért.

-----------------------------------------------------------------------------Az európai kontinensen divatba kezd jönni az úgynevezett lassú utazási forma, amelyre építve az elkövetkező időszak során számos éjszakai vonatjárat indul, akár nagyobb távolságokat is áthidalva.

Természet-pozitív nyaralás és utazás

Az elmúlt években egyre több turista értékeli a tiszta lelkiismerettel történő szoba- és járatfoglalást, így egyre több platformon találkozhattunk azzal a gyakorlattal, ami az egyes üdülési lehetőségek szén-dioxid-kibocsátását mérlegeli. A szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatos információk elhelyezése a repülőgépek minden járata mellett arra szolgál, hogy a környezetvédelmi szempontokat is szem előtt tartó utazók megtalálhassák az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású utazási lehetőségeket.


Vannak, akiknek ez nem elég, és nem csupán a szén-dioxid-kibocsátás megszüntetését célozzák meg, hanem a szén légkörből történő aktív eltávolítását is szeretnék elérni -ők a „klíma-pozitív” jelzőt kapták-, míg a zöld és természetvédelmi szempontú pihenést és nyaralást kedvelők utazási szellemiségére az a jellemző, hogy a meglátogatott környezeteket nem abban az állapotban akarják otthagyni, amelyben találta, hanem valamennyivel jobb helyzetben.

Forrás: www.independent.co.uk

2022. június 20., hétfő

Egyre népszerűbb a magyar applikáció, ami ingyen pénzt oszt vásárlásaink után

 Nem kell többé hűségpontokat gyűjtögetni, egy magyar applikáció automatikus pénzvisszatérítést nyújt a bankkártyás vásárlásaink után.Jelentős kedvezmények és cashback

Bankkártyás vásárlásaik után órákon belül pénzvisszatérítést kapnak a RECASH applikáció felhasználói, amikor a 100 százalékban magyar fejlesztésű
fintech startup kereskedelmi partnereinél vásárolnak. A regisztrált userek így jelentős kedvezményeket érvényesíthetnek olyan népszerű vállalatoknál,
mint a ROSSMANN, a Praktiker, a Penny Market vagy éppen a FoodPanda, ráadásul mindezt teljesen teendőmentesen, a különböző hűségkártyákkal
való bajlódás nélkül. Az ötlet sikerét jól mutatja, hogy az indulás óta eltelt szűk egy évben több mint 25 ezren regisztráltak az ingyenesen használható platformra.

Zádor Balázs, a RECASH egyik alapítója elmondta, az innováció ötletét az adta, hogy nem érezték elég hatékonynak a meglévő pontgyűjtő rendszereket.
Az általuk megálmodott rendszerben a hozzájuk csatlakozott partnereknél viszont tényleg semmit nem kell a felhasználóknak tenniük azért,
hogy úgynevezett cashbackben, azaz pénzvisszatérítésben részesüljenek. 


„Az alkalmazás lényegi eleme, hogy nem pontokat gyűjtenek a vásárlók, hanem pénzt. A vásárlások előtt megnézhetik, a különböző kategóriákban melyik cég,
hol és mekkora mértékű pénzvisszatérítést kínál. Az őket megillető összeget pedig később átutalhatják akár az alkalmazásból a bankszámlájukra
és szabadon felhasználhatják, amire csak kedvük tartja”
 – magyarázta.

Mindenki csak nyer vele

A regisztrációs folyamat ennél aligha lehetne egyszerűbb, mindössze egy e-mail címet kell megadni az alkalmazás letöltését követően,
majd a bank honlapján egyetlen kattintással engedélyezhetjük a tranzakciós alapadatok megosztását.
Ezután pedig el is kezdődhet a cashback gyűjtése, teljesen teendőmentesen, apró betűs részek nélkül.
Megjegyezte, a multik programjai általánosságban csak arra jók,
hogy a lojalitást fokozzák, de arra, hogy radikálisan növeljék vele a piaci részesedésüket, kevésbé alkalmasak.
Ezzel szemben független rendszerük profilozza a vásárlókat, a nagy partnerek kizárólagosságot élveznek és lőni tudnak a versenytársak vevőire is.
A statisztikák szerint pedig az első cashback után 50-60 százaléknyi felhasználó hű is marad az adott céghez.
A PSD2 alapú automatikus pénzvisszatérítő applikációt kifejlesztő startupnak nemrégiben zárult le közösségi finanszírozási kampánya
is a Tőkeportálon, ahol közel 450 befektető fektetett be közel 120 millió forint értékben.

itt tudsz regisztrálni máris 1000 Ft al indulsz:

https://recash.app/r/1scczd8m

2022. június 6., hétfő

posztolj vagy ne?

„Normális ember már nem kommentel sehol, mert akkor is földbe döngölik, ha azt írja, kék az ég”
Az őrület beköltözött a netre, és sajnos nem a bárányok hallgattak el, hanem a normális emberek.

Nem tudom eldönteni, mi keseríti meg jobban a reggeli kávémat.
Ha kihagyom belőle a cukrot, vagy ha felmegyek a netre.
Oké, egyértelműen az utóbbi. Elég baj az, hogy már a
szakmámból adódóan is ömlik rám a világ összes
szörnyűségének hír-cunamija.
De sajnos vagyok elég önsorsrontó ahhoz,
hogy beleolvasok a kommentszekciókba is.

Az eredmény: szinte MINEGY, hogy mi a téma, csak úgy tombol a verbális lincselés.
Reggel kilenc előtt, éhgyomorra.

A barátaim között már teljes az egyetértés, hogy normális ember nem kommentel a közösségi oldalakon, sőt, sehol, mert – idézem – "olyan mennyiségű agresszív hülye esik neked, hogy mentálisan nem éri meg."

Nehéz ezzel vitatkozni. Emlékszem, amikor 10 éve először csatlakoztam a Facebook közösségéhez, teljesen más hangulat fogadott. Az első posztom egy fárasztó viccvolt. Nem sok választ kaptam rá, de mind pozitív volt. Az innen-onnan összekapart, közeli-távoli ismerősök szintén a viccről elmélkedtek.
Hol van már az a régi ...! A netet sajnos egész másféle perzseli fel lassan, de egyre biztosabban:
a frusztráció, a megosztottság és a gyűlölet.

A privát oldalamon még viszonylag nyugi van (igaz, egyre ritkábban posztolok), de ha kimerészkedem "az arénába", a hírek alatti hőzöngés-áradatba, öt perc alatt úgy érzem magam, mintha Az éhezők viadalába csöppentem volna, csak épp nyilaim nincsenek, mint Katniss Everdeennek, hogy legalább a leghabosabb szájúakat odaszögezzem vele az egerükhöz (kis sérülés, de addig se kommentelnek).
Meggyőződésem, hogy a kommentek olvasása, pláne egy észérveken alapuló válasz posztolása ma már kifejezetten mazochista, sőt szuicid lelki alkatot igényel. Nem mondom, hogy nem akad még itt-ott, elvétve egy-két humanoid, aki próbál a témára érdemben válaszolni, de másodperceken belül felbukkan a vérszagra gyűlő, digitális csőcselék, amelynek reprezentánsai véleményem szerint a középkori kivégzéseken az első sorban csápoló, kéjesen üvöltő tömeg kései leszármazottai.

És aztán lökik. De úgy, hogy akinek van egy cseppnyi józan esze, azonnal fejvesztve menekül. Azt most hagyjuk, hogy ezen kommentelők mindegyike aranypedigrés
 virológus,
epidemiológus,
közgazdász,
gyermekpszichológus,
filmrendező,
állatorvos,
történész,
dietetikus,
hadászati szakértő
és politológus
(mikor, mit igényel a téma, ugye, de mivel ők mindenhez IS értenek, nevezzük csak őket polihisztoroknak, ne aprózzuk el)
. A legnagyobb probléma nem itt van, mert butaságokat beszélni alkotmányos alapjog.


A nagy baj az, hogy olyan agresszívek és kitartóak, mint egy olcsó, amerikai thrillerből szalajtott sorozatgyilkos, akit ha már agyba-főbe vertek és hatszor lelöktek a lépcsőn, akkor is feláll, vérhabos szájjal, és támad, támad, támad, amíg végül rá nem zuhan a csillár.

Hogy honnan jön ez a mindent elöntő agresszió? A barátaimmal sokat beszélgetünk erről, és  azon a véleményen vagyok, hogy a világ valóban durvul (vagy nem, de a neten akkor is minden az arcunkba van tolva, azonnal), az emberek többsége meg ezt egyszerűen képtelen felnőtt módon kezelni. Tele vannak elkeseredettséggel, tehetetlenséggel, megalázottsággal és félelemmel, de amíg régen az ilyesfajta indulatok kezelésére ott volt a kocsmai verekedés, most egyszerűbb leülni a gép elé, és digitálisan szétszúzni mindenkinek a képét, aki be mer szólni.
 Egyszóval: az emberek ijesztően nagy része őrjöngeni jár a netre mostanság.


A nagy baj az, hogy olyan agresszívek és kitartóak, mint egy olcsó, amerikai thrillerből szalajtott sorozatgyilkos, akit ha már agyba-főbe vertek és hatszor lelöktek a lépcsőn, akkor is feláll, vérhabos szájjal, és támad, támad, támad, amíg végül rá nem zuhan a csillár.

Hogy honnan jön ez a mindent elöntő agresszió? A barátaimmal sokat beszélgetünk erről. Én azon a véleményen vagyok, hogy a világ valóban durvul (vagy nem, de a neten akkor is minden az arcunkba van tolva, azonnal), az emberek többsége meg ezt egyszerűen képtelen felnőtt módon kezelni. Tele vannak elkeseredettséggel, tehetetlenséggel, megalázottsággal és félelemmel, de amíg régen az ilyesfajta indulatok kezelésére ott volt a kocsmai verekedés, most egyszerűbb leülni a gép elé, és digitálisan szétszúzni mindenkinek a képét, aki be mer szólni. Egyszóval: az emberek ijesztően nagy része őrjöngeni jár a netre mostanság.

Aki meg ennél felnőttebb, harmonikusabb személyiség, az néhány halovány komment-próbálkozás után feladja, és vagy nincs ott, hanem a családjával kirándul, a párjával tölti az időt, egy pohár bor mellett nézi a kedvenc sorozatát, vagy ha fel is megy a netre, kizárólag olvas, és még csak véletlenül se ír egyetlen kommentet se. Kell a fenének az ideg, hát nem?

És mivel a net egyik nagy előnye épp az, hogy demokratikus, a mindenhez (IS) értő vízvezetékszerelő (elnézést a szakma képviselőitől, csak kiragadtam egy példát) pontosan olyan egyenrangú(nak tűnő) véleményt nyilváníthat mindenről, mint egy több évtizedes tudományos múlttal rendelkező szakember. Ezzel csak az a probléma, hogy a szakember egy idő után elhallgat (vagy eleve meg se szólalt), a totális sötétségben élő, a saját kusza érzelmeiket, indulataikat máshol levezetni képtelen, félre- vagy félinformált tömegek meg egyre hangosabbak. Sőt, olyan zajt csapnak, hogy lassan mindenki belesüketül.

Őszintén remélem, hogy a sötétség jelenleg mindent elárasztónak tűnő diadala a világhálón nem tart örökké. Bár lehet, hogy optimista vagyok.
 Lehet, hogy ez már így marad. És annak a barátomnak van igaza, aki szerint "Ugyan már, no para. Hülyék mindig is voltak, csak ma már mindhez be is kötik a wifit. Inkább vidd le a kutyát."

2022. május 30., hétfő

ébredés után ezért igyál vizet

 Hogy egy napunk jól teljen, nagyon nem mindegy, hogyan indítjuk. Ha az ébredésünk nem is mindig a legjobb, utána még sokat tehetünk azért, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. Nem kell hozzá sok, csupán egy pohár víz! Hidd el, tested-lelked boldog lesz tőle!


Sokan, sokféleképpen megmagyarázták már, miért jó a reggelt egy pohár víz felhörpintésével indítani. Mi most 5 okot hoztunk Nektek, amiért érdemes felvenni ezt a tevékenységet a reggeli rituálék közé.

Segít az elszállításban

Míg Te alszol, tested regenerálódik, emellett pedig leépíti a számára szükségtelen anyagokat, vagyis a méreganyagokat. Ahhoz, hogy ezek minél előbb ki is kerüljenek a szervezetünkből, reggel egy jó nagy pohár víz elfogyasztásával máris segíthetünk. Természetesen, a napközbeni folyadékfogyasztásra is érdemes odafigyelni.

Kávé helyett!

Sokan egy bögre kávéval, vagy éppen zöldteával indítják a napjukat. Pedig ahhoz, hogy testünk magához térjen, bőven elég lenne egy pohár víz is. Az éjszaka folyamán elért dehidratáltságot, mely fáradtságot, levertséget okozhat, egy pohár víz könnyen megoldhatja. Ha némi citrom, vagy egy kis gyömbér is kerül a reggeli itókádba, azzal csak fokozhatod a hatást.

cafenash.hu 


-
--------------------------------

Töltsd fel a tartalékaid!

Ahogy már az előző pontban írtuk, a dehidratáltság és a fittség nem járnak kéz a kézben. Míg alszol, szervezeted vízraktárai is kiürülnek, ezért reggel jó, ha az első dolgod, hogy egy jó pohár vízzel feltöltöd ezeket a raktárakat.

Ébresztő fel!

Éjszaka jó esetben alszunk, nem pedig eszünk és iszunk, így emésztésünk is pihenő üzemmódba kapcsol. Hogy magához térjen, érdemes valami egyszerűt magunkhoz venni reggel. A víz erre tökéletes. Beindítja a folyamatokat, anélkül, hogy megterhelné emésztőrendszerünket. Ugyancsak ébresztően hathat egy nagy pohár víz az anyagcserénkre is. Ébredés után, reggeli előtt ezért is érdemes felhörpinteni belőle.

2022. március 24., csütörtök

nyerj Aprilla robogót a masco webáruházzal

25%-os kuponkedvezmény ORNO termékekre a Masco.hu oldalon>>>

A kupon beváltásával 25% kedvezmény kapsz minden ORNO termékre a Masco.hu webáruházban: időprogramozó egységek; energiamérők és fogyasztás kijelzők; mozgásérzékelők; füst, szénmonoxid, és egyéb gázérzékelők, csőtörés jelzők; világítási szerelvények; riasztó rendszerek.
ORNO25
A kupon csak lakossági felhasználók esetén érvényes!


további 1,4 % visszatérítés itt meg több száz webáruháztól 1-5 % tiplino.hu
..............................


“Digitális névjegykártya? Okosnévjegy? NFC Kártya? Smart Business Card?
Az eszköz még annyira új,
hogy tulajdonképpen azt sem tudom
minek is nevezhetném leginkább.
Utánajártunk egyenesen a fejlesztőktől mi állhat mögötte.

https://clcme.eu/

2022. január 8., szombat

Tízmilliószoros teremtő napok 2022-ben

 2022-ben is várnak Rád a Tízmilliószoros teremtő napok, Teliholdak és Újholdak. Készítettünk Neked egy mágikus holdnaptárat! Most frissítve a teliholdak ősi bölcsességével!

2022-ben is, mint minden évben, négy Tízmilliószoros nap fordul elő. Tudni akarod, melyek lesznek a Tízmilliószoros teremtő napok, Teliholdak és Újholdak 2022-ben?

Ismerd meg a Tízmilliószoros napok titkát és azt, mikor lesz telihold és újhold 2022-ben

A buddhista hit szerint a tízmilliószoros napokon minden cselekedet tízmilliószoros spirituális erővel hat

A tízmilliószoros napok a buddhizmusból erednek, ahol minden évben, a holdnaptár szerinti dátumok idején emlékeznek meg Buddha egy-egy életeseményéről.

A Tízmilliószoros napok tökéletes alkalmak a meditációra és pozitív gondolkodásra

A pozitív gondolkodás azt jelenti, hogy minden helyzetben megtaláljuk a pozitívumot – nem pedig azt, hogy kizárjuk mindig a negatívumot!

A határaink meghúzása olyan alapvető, napi cselekedet, amely lehetővé teszi, hogy fenntartsuk a pozitív gondolkodást.

Tízmilliószoros teremtő napok, Teliholdak és Újholdak 2022-ben, 2022-es Holdnaptár
Tízmilliószoros teremtő napok, Teliholdak és Újholdak 2022-ben, 2022-es Holdnaptár

Holdnaptár 2022 tömören

Telihold naptár 2022

telihold 2022 január: Január 18.
telihold 2022 február: Február 16.
telihold 2022 március: Március 18.
telihold 2022 április: Április 16.
telihold 2022 május: Május 16.
telihold 2022 június: Június 14.
telihold 2022 július: Július 13.
telihold 2022 augusztus: Augusztus 12.
telihold 2022 szeptember: Szeptember 10.
telihold 2022 október: Október 09.
telihold 2022 november: November 8.
telihold 2022 december: December 8.

A Hold különleges szerepéről hamarosan hosszabban értekezünk, most csak röviden:

Újhold idején az elengedést érdemes gyakorolni
Újhold idején az elengedést érdemes gyakorolni

Tízmilliószoros teremtő napok 2022-ben

Buddha és a Dharmacsakra napok 2022-ben.

Az első tízmilliószoros nap a Chötrül Düchen = “A vajmécsesek ünnepe”

Az első tízmilliószoros nap az első holdhónap 15. napjára esik. Ez rendkívüli jelentőségű nap. Tibeti neve Chötrül Düchen, magyarul a vajmécsesek ünnepe. Ilyenkor a tibetiek hagyományosan jakvajból készült gyertyákat készítenek és a virág-, madár- vagy fa alakú lámpásokat meggyújtva emlékeznek meg Buddha csodálatos tetteiről, amelyeket követői hitének megerősítésére hajtott végre.

2022. március 17.

A második tízmilliószoros nap: Saga Dawa Düchen = “A születés, a megvilágosodás és a halál napja”

A második jeles nap a negyedik holdhónap 15. napja, melyet a tibetiek Saga Dawa Düchen-nek nevezik. A hagyomány szerint ez Buddha (földi) születésnapjának, 35 évvel későbbi megvilágosodásának és halálának, vagyis a Nirvanába való belépésének napja is.

2022. június 14.

A harmadik tízmilliószoros nap: Chokhör Düchen = “Az imakerék ünnepe”

A Chokhor Düchen a harmadik, a hatodik holdhónap 4. napja. Ezen az ünnepen a tibetiek Buddha első beszédére, a Négy Nemes Igazság tanára emlékeznek. Buddha éppen hét héttel a megvilágosodása után kezdte el hívei tanítását, méghozzá a legenda szerint az indiai istenek, Indra és Brahma kérésére.

2022. augusztus 1.

A negyedik tízmilliószoros nap: Lhabab Düchen = “A mennybemenetel napja”

A Lhabab Düchen, a negyedik tízmilliószoros nap a kilencedik holdhónap 22. napja. Ekkor ünneplik a tibetiek Buddha mennybemenetelét, ekkor ment az égiek közé, hogy tanításait az isteneknek is elmondja, és hogy köszönetet mondjon az édesanyjának, amiért segített neki kiszabadulni az élet körforgásából. Hívei kérésére azonban nem maradt az égiek között, hanem Visvakarma isten létráján visszatért a földre.

2022. november 15.

Teliholdak és Újholdak 2022-ben – 2022-es holdnaptár

Kezdőlap • Ma'ana Spirituális Társaság (tarsasag.org)

2020. október 8., csütörtök

Így készül gyógyszer a véremből! - Vérplazma-donor fiatalok

Így készül gyógyszer a véremből! - Vérplazma-donor fiatalok

Nyitott vagy az újra? Szereted a jó társaságot? Szívesen tennél valami igazán hasznosat? Sőt, akár a véredet is adnád másokért? Ha igen, kattints a cikkre, és ismerkedj meg a plazmaadás rejtelmeivel!

Egy kiváló barátom egy márciusi estén megkérdezte tőlem, hogy félek-e a tűtől, és hogy lenne-e kedvem plazmát adni? Bár fogalmam sem volt abban a pillanatban, miről beszélt, mégis igent mondtam, és elindultunk a budapesti Plazmaszolgálat Kft-hez. Amikor odaértünk, mosolygós arcokat láttam magam körül, s a vizsgálat során egy végtelenül kedves, fiatal doktornő megkérdezte tőlem, mivel foglalkozom. Elárultam, hogy fiataloknak szóló cikkeket írok, így dr. Dániel Zsuzsannával, a Plazmaszolgálat Kft. Studium Centrum vezető főorvosával már mint „újságíró”, és nem mint donor, beszélgettem el a plazmaferezis karitatív szükségességéről. (A plazmaferézis emberi vérplazma nyerésére szolgáló eljárás, amely tisztított plazmakészítmények előállításához szolgál alapanyagul. Forrás: wikipédia )

Európai Ifjúsági Portál: Doktornő, mit jelent a plazmaferezis, és mi a vérplazma?

Dr. Dániel Zsuzsanna: Ez egy olyan eljárás, amelynek során egy gép segítségével a vérplazmának egy előre meghatározott részét gyűjtjük, és a sejteket visszajuttatjuk a donor keringésébe. A vérplazma 90%-a víz, 10%-a pedig ionok és fehérjék. A fehérjék között vannak azok az anyagok, amelyekből mi tulajdonképpen gyógyszert szeretnénk készíteni. Ilyenek az alvadási faktorok, az immunglobulinok és az albumin. Az alvadási faktorokból alvadási faktorkoncentrátumot készítenek a vérzékeny betegek kezelésére. Az immunglobulin koncentrátum a szerzett vagy öröklött immunhiányos betegségek kezelésére, az albumin pedig az égési sérülések gyógyítására és idős, leromlott állapotú betegek mesterséges fehérjetáplálására szolgál.

EIP: Milyen arányban oszlanak meg ezek Magyarországon?

DZS: Itthon is a legtöbb a vérzékeny beteg. Ők élethossziglan erre a kezelésre szorulnak. Hetente átlagosan kétszer kapnak ilyen faktorkoncentrátumot. Ami még nehézséget okoz, az az, hogy egy heti adaghoz 25 egység levett plazma szükséges. Az immunbetegeknél sajnos még több kell, mert abból még kevesebb van a szervezetünkben. Egyet azonban fontos megértenünk, mi, egészséges emberek fölöslegben termeljük ezeket az anyagokat, és semmi bajunk nem lesz, ha adunk belőle.

EIP: Ezzel képesek teljes életet élni?

DZS: Aki rendszeresen kapja az alvadási faktorpótlást, az igen. Régen a vérzékeny gyereknek azt mondták, ne sportoljon, ne mozogjon, semmit ne csináljon, mert ha megüti magát, nagyon súlyos ízületi bevérzései támadhatnak. Ma már ezek a gyermekek ugyanúgy mindent csinálnak kicsi koruk óta, és az átlag életkor 40-ről 65-75-re emelkedett, éppúgy, mint az átlag népességnél.

EIP: Milyen kritériumai vannak a ferezisnek?

DZS: Bizonyos súlyos betegségek kizáró okok, például: szív- és keringési betegségek, idegrendszeri betegségek, ezen kívül a vírusfertőzések, amik vérkészítménnyel átvihetők, Hepatitis B, C, HIV 1, 2. Bizonyos gyógyszerekkel sem szabad plazmát adni, például: epilepszia gyógyszer, hormontartalmú gyógyszerek. Cukorbetegek szintén nem adhatnak. Az első alkalommal lesz egy véna-kontroll. Az asszisztens hölgyek megnézik, hogy alkalmas lesz-e a véna. Végzünk egy fizikális és egy orvosi vizsgálatot is, ezen kívül kitöltetünk egy kérdőívet korábbi betegségekről. Csak egészségesen szabad plazmát adni, így az első kérdésünk is az, hogy egészségesnek érzi-e magát a jelentkező. A vizsgálatok után pedig leveszünk 3 kémcső vért, ebből vírusvizsgálatok történnek.

EIP: Hogyan épül fel egy plazmalevétel?

DZS: Nulladik lépésként fontos a donor részéről a fehérjegazdag táplálkozás és minimum 2 liter folyadék fogyasztása az esemény előtt, hogy jól feltöltse az érpályákat. Ehhez táplálkozási tanácsadást és egészséges életmódra történő "nevelést" is biztosítunk. Az első lépésnél az történik, hogy levesszük a teljes vért egy gép segítségével, ez belefolyik egy egyszer használatos steril harangba. Itt centrifugálódik és kilép belőle a plazma. A folyamat végeztével a sejteket visszajuttatjuk a szervezetbe egy kis sóoldat utánpótlással együtt. Az egész 40-45 percet vesz igénybe a donor súlyától (min. 52 kg) és a levételi mennyiségtől függően. Mindez sajnos szúrás nélkül nem megy, viszont jó hír, hogy feltalálták a szenzoros hemoglobinszint mérőt, így legalább nem szúrjuk a donoraink ujját!

EIP: Milyen szerepet vállal ebben az Y és Z generáció? Melyik az ideális donorkorosztály?

DZS: 18-tól 60 éves korig lehet jönni. A mi donoraink többségében egyetemisták, érettségizettek, érettségizők, 18 és 25 közöttiek...

EIP: Lefordíthatjuk úgy, hogy ennek a korosztálynak jó a plazmája?

DZS: Hát hogyne! A másik az, hogy ez az a korosztály, aki még nagyon egészséges, és már odafigyel az egészségére, így sokkal könnyebben változtat a szokásain.

EIP: Ha valami spirituálisabb indokot keresnénk, miért a fiatalok?

DZS: Sokkal nyitottabbak az új dolgokra, sokkal érdeklődőbbek, mint az idősebb generáció. De az is fontos, hogy olyan médiumokat használunk többnyire, amit a fiatalok is, így az információáramlás is célzott.

EIP: Milyen óvintézkedéseknek kell megfelelnie egy ferezist végző intézménynek?

DZS: Mivel a plazmából gyógyszer készül, nekünk a legszigorúbb minőségügyi előírásoknak kell megfelelnünk, tehát roppant szigorú minőségbiztosítási rendszerünk van.

EIP: Megnevezhető ez?

DZS: GMP, helyes gyógyszergyártási gyakorlat. Aki ismeri ezt, az tudja, hogy nagyon szigorú rendszer. Rendszeresen auditálnak, ellenőriznek, azaz vizsgálatok is vannak.

EIP: Milyen alternatív motiváló megoldások vannak arra, hogy az emberek elmenjenek plazmát adni?

DZS: Ahogy a legtöbb helyen, nálunk is van egyfajta térítés”. Azt gondoljuk, nem várhatjuk ingyen a donoroktól, hogy hetente majd egy órát itt töltsenek. Valamelyest az idejüket szeretnénk ezáltal kompenzálni. Ami számomra nagyon fontos, hogy nem arról van szó, hogy valaki áruba bocsátja a plazmáját, ennek önkéntesnek kell lennie. 

Az intézményben töltött sétám alkalmával azt is megtudtam, hogy a plazmaadás elsődleges célja, hogy a magyar betegeket ellássák azzal a gyógyszerrel, ami a magyar donorok plazmájából készül. Ez az igény első sorban akkor képes valóra válni, ha hosszú távú együttműködésben gondolkozunk.

Bővebb információ: http://www.plazmaszolgalat.hu/

Közzétéve p., 08/05/2015 - 11:18
Utolsó frissítés v., 05/01/2020 - 18:46


 

2019. december 10., kedd

Miamiban

a bajnokkal  Kurt Busch

Mint az előző oldalon beszámoltam róla itt>>>
miami utazásunk tőrténete
itt olvashattál róla >>
izgalmas utazáson vettünk rész Miamiban a Nascar-futamon :)

ennek képes beszámolóját láthatjátok itt
Zürich reptér

 

Miami felé

jól látjátok a umpli újságpapíron van  :))


tengerparton  :)gekko  a szállodában  :)
dedikállsra várva

edzésen 
a tolmács Mirella és férje német nyertesek


Hosstes lányokkal
kerékcserés szelfi  :)


a transzferrre várva


az óceán:

2019. július 14., vasárnap

adj vért és nyerj a nyáron


Kedves Véradó!
HETI NYEREMÉNYEK
FŐNYEREMÉNYEK